Toegankelijkheid horeca- en toeristische locaties

‘Wij zijn Zet’ heeft samen met de gemeente Rotterdam een vragenlijst ontwikkeld met als doel informatie op te halen over de manier van communiceren over de toegankelijkheid van horeca- en toeristische locaties in Rotterdam.

Zij willen met o.a. de opgehaalde informatie uit de vragenlijst een inspiratiedocument/flyer ontwikkelen – en deze zo specifiek mogelijk laten aansluiten bij ervaringen en wensen van zoveel mogelijk mensen die de vragenlijst hebben ingevuld – over hoe horeca- en toeristische locaties (het beste) kunnen communiceren over (de mate van) toegankelijkheid van hun locatie.

Om naar de vragenlijst te gaan, klikt u op de volgende link: https://forms.office
De deadline voor het invullen van de vragenlijst is 16 juli a.s.