Positie van mensen met beperking in Nederland is sterk verslechterd

Het gaat slecht met de belangen van mensen met een beperking. De armoede is fors gestegen van 19,5% naar 24,6% en de toegang tot werk, zorg en onderwijs stagneert of gaat achteruit. Dit blijkt uit de rapportage van de Alliantie VN-verdrag Handicap aan het VN-comité in Genève.  In de Alliantie werken vijf belangenorganisaties samen. Zij

Lees meer