Stembureaus in 2018, vooruitgang maar er moet nog veel verbeterd

stembureaus toegankelijk?De VGR heeft op verzoek van de gemeente de toegankelijkheid onderzocht van stembureaus bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Het onderzoek beperkte zich tot de bureaus die de gemeente zelf als toegankelijk beschouwde voor mensen met een beperking.

Daarbij bleken een aantal duidelijke verbeteringen in vergelijking met de vorige verkiezingen. De gemeente had meer en bredere drempelplaten aangeschaft. Bij alle stembureaus was een gehandicaptenparkeerplaats. Indien niet standaard aanwezig was deze voor de verkiezingsdag ingesteld. Er was extra aandacht gegeven aan het plaatsen van vlaggen waardoor de stembureaus goed herkenbaar waren. Een aantal stembureaus (één per kiesdistrict) was speciaal voor blinden en slechtzienden ingericht.

Binnen de stembureaus waren nog meer aspecten goed in orde. De stemhokjes waren allemaal voorzien van een lampje. De bewegingsruimte was over het algemeen afdoende (hoewel die voor scootmobielen hier en daar beter kan), er was ruimte om een scootmobiel te parkeren, overal waren een verlaagd stemhokje en een stoel om uit te rusten De bejegening door stembureaumedewerkers was heel positief en behulpzaam.

Nog te verbeteren

stembureaus kunnen toegankelijkerMaar niet alle bevindingen waren positief. Van de toegankelijke stembureaus die door de VGR zijn onderzocht, is 43% nog altijd niet of niet goed toegankelijk. Dit zijn meestal scholen, kerken of wijkgebouwen. Sommige locaties zijn met relatief kleine ingrepen toegankelijk te maken, maar andere locaties zijn zodanig ontoegankelijk dat zij op dit moment niet op de lijst van rolstoel-toegankelijke stembureaus behoren voor te komen.

Met name de fysieke toegankelijkheid van locaties is nog niet goed en verdient meer aandacht. De hellingen buiten en binnen een aantal stembureaus waren te steil en daarom niet veilig. Hier en daar waren drempels hoger dan 2 centimeter en ontbrak een drempelplaat. Soms waren deuren niet of moeilijk te openen. Niet alle oprijplaten waren breed genoeg voor een scootmobiel (minstens 90 centimeter). In een aantal stembureaus was er een onvoldoende draaicirkel voor scootmobielen. Soms waren deuren en gangen te smal of werd de toegang gehinderd door obstakels. Het zou fijn zijn als er een alternatieve route aangegeven wordt voor rolstoelers als de entree voor hen niet toegankelijk is.

De VGR heeft alle bevindingen doorgegeven en besproken met de gemeente. Onze adviezen worden meegenomen om bij volgende verkiezingen de toegankelijkheid van de stembureaus te vervolmaken.

 

 

Leave a reply