De VGR bestaat uit diverse lid-organisaties. Hierbij treft u een overzicht aan van links naar de website van de betreffende lid-organisaties.
Omdat niet van alle organisaties een link beschikbaar is, vermelden we hiervan alleen de naam:

 • Stichting Bouwend Rotterdam

 • Stichting Haben (Eritrese oorlogsslachtoffers)

  • Rolstoelbasketball vereniging Arrows ’81

  • ASVZ is een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking.

  • Dé specialist is op het gebied van leven, wonen, leren en werken met een visuele beperking

  • De Dr. M. Polanoschool is speciaal bestemd voor leerlingen tussen
   de drie en twaalf jaar oud met een auditieve beperking:
   • slechthorende leerlingen
   • slechthorende leerlingen met een verstandelijke beperking (SH-MG)
   • dove leerlingen
   • dove leerlingen met een verstandelijke beperking (D-MG)

  • De wijkbussen in Rotterdam bieden aanvullend vervoer voor 55-plussers en mindervaliden, die geen goede alternatieven hebben voor hun vervoer.

  • Gemiva-SVG Groep / De Nieuwe Schalm in de Rotterdamse wijk Ommoord biedt aan mensen met een lichamelijke handicap of niet-aangeboren hersenletsel diverse activiteiten: werken met hout, koken, yoga, creatieve handvaardigheid, muziek beoefenen, computeractiviteiten. Sportactiviteiten zoals zwemmen, rolstoelhockey, fitness en bowlen vinden buiten het centrum plaats.

  • Het Rode Kruis is een wereldwijde hulpverleningsorganisatie die hulp biedt daar waar het leven, de gezondheid, het welzijn of de waardigheid van mensen wordt bedreigd.

  • Auris helpt mensen met communiceren. Of het nu gaat om gehoorproblemen, om spraak- en/of taal problemen of een vorm van autisme. Auris is er voor mensen die moeite hebben met horen, spreken, lezen, schrijven of begrijpen.

  • Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.

  • Het Longfonds (voorheen Astma Fonds) Rayon Rijnmond behartigt de belangen van mensen met longziekten in de regio. Zo organiseert het rayon zelf, of in samenwerking met anderen, vele activiteiten.

  • Samen durven en doen

   Midden in de wijk, midden in de samenleving. Omringd door de mensen die jij belangrijk vindt. Dat is waar Middin voor staat. Wij willen dat iedereen mee kan doen. Ongeacht beperking of leeftijd. Bij ons kies je zelf hoe je wilt leven. En kun je de dingen doen die bij je passen. Waar nodig helpen wij je. Want samen durven en doen is samen leven.

  • De Multiple Sclerose Vereniging Nederland komt op voor de belangen van mensen met MS en hun betrokkenen en biedt advies en ondersteuning vanuit regionale werkgroepen.

  • Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden:
   biedt voorlichting, belangenbehartiging en lotgenotencontact.

  • De Ooglijn is opgericht voor iedereen die zelf of in zijn omgeving te maken heeft met een visuele beperking, oogaandoening of doofblindheid.

  • De Parkinson Vereniging (PV) wil de kennis over de ziekte van Parkinson vergroten en meer begrip kweken voor degenen die er aan lijden.

  • Vereniging Psoriasispatiënten Nederland behartigt de belangen van mensen met psoriasis, geeft voorlichting en bevordert lotgenotencontact.

  • De Reconvalescentenschool is een Rotterdamse school voor openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs en is gespecialiseerd in het onderwijs aan kinderen met een medische problematiek.

  • De RIS is een Rotterdamse sportclub waar mensen met een beperking aangepast kunnen sporten: zwemmen, fitness, rolstoelrugby, yoga, sportinstuif, hart-trimgroepen.

  • Samen 010 is een organisatie waarbij kerken en vrijwilligers samen optrekken en zich inzetten voor de stad. Met elkaar zijn wij actief in vrijwilligersprojecten rondom zorg, armoede en sociaal isolement. Mensen met weinig geld en weinig sociale contacten zijn in onze samenleving het meest kwetsbaar.

  • De Nederlandse CVA-vereniging komt op voor de belangen van mensen die zelf een CVA, ook wel beroerte genoemd, hebben gehad of mensen die in hun naaste omgeving iemand hebben die door een CVA is getroffen.

  • Stichting Pijn Hoop is een kleine actieve patiëntenorganisatie voor mensen met chronische pijn.

  • De Stichting Roeivalidatie (SRV) coördineert en stimuleert het roeien door gehandicapten in Nederland.

  • Het vervoer per rolstoelbus door deze stichting is bedoeld voor mensen die gebruik maken van een rolstoel of die moeilijk kunnen lopen en alleen voor recreatieve bestemmingen, zoals familiebezoek, een dagje uit e.d. Dit betekent dat deze bus niet rijdt voor ritten die op de een of andere manier door een verzekering worden vergoed.

  • Sportieve Handy’s is een sportschool voor iedereen met een beperking.
   Oorspronkelijk een sportschool voor mensen met een visuele beperking, maar inmiddels ook voor mensen met niet aangeboren hersenletsel, motorische beperking of andere beperking.

  • Stichting Zwemgym organiseert zwemmen voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Zij biedt de deelnemers verschillende vormen van begeleiding tijdens het zwemmen: therapeutisch zwemmen, leren zwemmen, recreatief zwemmen en ouder-kind zwemmen.

  • Stichting Vakantieactiviteiten voor Blinden en Slechtzienden organiseert een wekelijkse creasoos, ieder jaar een vakantieweek en nog andere activiteiten voor blinden en slechtzienden.

  • Stichting Welzijn Doven Rotterdam

  • Vereniging Spierziekten Nederland