De VGR bestaat uit diverse lid-organisaties. Hierbij treft u een overzicht aan van links naar de website van de betreffende lid-organisaties.
Omdat niet van alle organisaties een link beschikbaar is, vermelden we hiervan alleen de naam:

 • Stichting Haben (Eritrese oorlogsslachtoffers)

  • Rolstoelbasketball vereniging Arrows ’81

  • ASVZ is er voor iedereen met een verstandelijke beperking: jong en oud, licht en zwaar verstandelijk beperkt. Voor al deze mensen biedt ASVZ diagnostiek, behandeling en begeleiding.

  • De school is voor leerlingen van 3 tot 12 jaar die moeite hebben met horen. De school is tweetalig: Nederlands en de Nederlandse Gebarentaal. De school vindt het belangrijk dat iedereen welkom is en zich ook welkom voelt op hun school. Zij passen daarom de omgeving aan aan de behoeften van de dove en slechthorende leerlingen en medewerkers.

  • Voor alle mensen met een visuele beperking, van alle leeftijden en in alle levensfases. En iedereen die zich persoonlijk of professioneel voor hen inzet. Bartiméus stelt alles in het werk om
   mogelijk te maken dat mensen met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij hen past.

  • Gemiva-SVG Groep is er voor mensen met een handicap, chronische ziekte of een andere beperking. Zij ondersteunen iedereen die op eigen kracht (nog) niet zelfstandig kan meedoen in de samenleving en bieden diverse activiteiten.

  • Belangenorganisatie van en voor doofblinden en doofslechtzienden in Nederland.

  • Hersenletsel.nl is er voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten en richt zich op de levenslange gevolgen van (niet aangeboren) hersenletsel. Zij staat voor het bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie op een wijze, die recht doet aan zowel mogelijkheden als beperkingen van de mens met hersenletsel.

  • Het Rode Kruis is een wereldwijde hulpverleningsorganisatie die hulp biedt daar waar het leven, de gezondheid, het welzijn of de waardigheid van mensen wordt bedreigd.

  • Auris geeft hulp aan iedereen die moeite heeft met horen, spreken of taal. Auris onderzoekt, behandelt, ondersteunt en geeft onderwijs. Passend bij wat nodig is. En voor elke leeftijd.

  • Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.

  • Het Longfonds Rijnmond behartigt de belangen van mensen met longziekten in de regio.
   Longpunt Rotterdam-Zuid organiseert maandelijks een ontmoeting voor longpatienten, hun omgeving en zorgverleners.
   Het is dé plek om ervaringen uit te wisselen, tips en trucs op te doen, zorgen te delen, zorgverleners en andere patiënten te ontmoeten en met hen in gesprek gaan.

  • Scoutinggroep voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige handicap.

  • Je wilt – zoveel mogelijk zelfstandig – je leven leiden, werken, leren en wonen. Maar soms lukt dat niet op eigen kracht. Middin biedt dan ondersteuning op maat in de provincie Zuid-Holland. Tijdelijk of voor langere tijd. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of ouderdomsaandoeningen. Aan huis, in de wijk, in activiteitencentra en op woonlocaties.

  • De Multiple Sclerose Vereniging Nederland komt op voor de belangen van mensen met MS en hun betrokkenen en biedt advies en ondersteuning vanuit regionale werkgroepen.

  • Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden:
   biedt voorlichting, belangenbehartiging en lotgenotencontact.

  • De Oogvereniging zet zich in voor de belangen van mensen met een oogaandoening én mensen met een oogaandoening in combinatie met een gehoorbeperking.
   De Oogvereniging houdt zich bezig met informatievoorziening, belangenbehartiging en ledencontact.
   Ook informatie over sporten, eropuit gaan en vakantie vieren. Voor mensen met een visuele (en auditieve) beperking zijn er allerlei mogelijkheden.

  • De Parkinson Vereniging is een actieve vereniging die zich inzet voor een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. De rol van partners en kinderen (soms tevens mantelzorger) krijgt ruim aandacht.

  • De Recon biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar met een medische problematiek. Voor toelating is een (chronische) ziekte uitgangspunt.

  • Doelstelling van deze Rotterdamse rijvereniging is het mogelijk maken van paardrijden voor kinderen en volwassenen met een beperking. De vereniging streeft ernaar de integratie tussen valide en minder valide ruiters te bevorderen.

  • De RIS is een Rotterdamse sportvereniging voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Zowel jongeren als ouderen kunnen op vier locaties in Rotterdam sporten. Voor iedere leeftijd is er een passend aanbod. (Fitness, sport & spel, therapeutisch zwemmen en yoga.)

  • Samen 010 voert voor en met een groot aantal Rotterdamse kerken en vrijwilligers allerlei vrijwilligersprojecten uit, met als doel: kwetsbare mensen een handje helpen totdat ze zichzelf kunnen helpen. Via hun projecten bouwen zij met elkaar aan een beter Rotterdam voor alle Rotterdammers.

  • De stichting bevordert zinvolle dagbesteding voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking.

  • Stichting Pijn Hoop voor mensen met chronische pijn. Ervaringsdeskungiden zetten zich gezamenlijk in voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met chronische pijn.

  • Stichting Roeivalidatie in Rotterdam-Crooswijk is er op gericht om zoveel mensen te laten roeien, ongeacht hun handicap.

  • De stichting biedt zwemactiviteiten voor mensen met een beperking en bieden activiteiten als: zelfredzaamheid voor kinderen, snorkellessen voor kinderen en aquagym (bewegen in het water) voor volwassenen.

  • Stichting Welzijn Doven Rotterdam.

  • Vereniging Psoriasispatiënten Nederland behartigt de belangen van mensen met psoriasis, geeft voorlichting en bevordert lotgenotencontact.

  • Vereniging Spierziekten Nederland.

  • De Wijkbus is de oplossing voor wijkbewoners vanaf 55 jaar, mindervaliden die (tijdelijk) niet in staat zijn gebruik te maken van het reguliere openbaar vervoer (u dient zelfstandig in en uit te kunnen stappen met uitzondering van rolstoelvervoer). Een rollator of opklapbare rolstoel kan mee.