Caroline test op 21 maart met VGR-lijst stembureaus op toegankelijkheid

Caroline de Waal neemt opnieuw deel aan de VGR test van de stembureaus

Caroline de Waal

Het had meteen effect toen Caroline de Waal de leden van het stembureau aansprak in basisschool De Kleine Prins. Caroline is net als haar man Leo aangewezen op een scootmobiel. Twee trappetjes maakten dat zij de stembussen in het gymlokaal van de school in Alexanderpolder niet konden bereiken. Sindsdien overbrugt een houten plankier het hoogteverschil van 75 centimeter. ‘Sommigen vinden het nog wel een beetje eng om eraf te rijden’, zegt Caroline, ‘maar in een scootmobiel kun je de snelheid bij het afdalen goed beheersen. Voor mensen in een rolstoel is dat natuurlijk anders, dan is 75 cm heel erg steil.’  Daarom geeft de gemeente achterop de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezing aan dat ze het stembureau in De Kleine Prins niet goed toegankelijk vindt.

deelnemen aan VGR test

Bij de verkiezing in 2016 (het referendum over de gemeentelijke Woonnota) werkte Caroline mee aan de test van de stembureaus die de VGR op verzoek van de gemeente uitvoerde. Zij bezocht en beoordeelde met de vragenlijst van de VGR vijf stembureaus in de Alexanderpolder op toegankelijkheid voor mensen met een beperking. In haar ‘eigen’ stembureau merkte zij op dat het los liggende zeil op de vloer van de gymzaal onveilig was voor mensen die slecht ter been zijn. Bij drie stembureaus was volgens Caroline alles ‘prima in orde’. ‘Maar in de Oosterkapel aan de Ringvaartweg  ging het eigenlijk niet door de drempels en de smalle gangetjes.’ De gemeente beoordeelt de Oosterkapel wel als een toegankelijk stembureau. Voor Caroline is dat aanleiding om er op 21 maart opnieuw naar toe te gaan en aan de hand van de vragenlijst van de VGR te kijken wat er inmiddels is verbeterd. ‘Want ze doen echt wel hun best hoor’, zegt Caroline, nadat ze de lijst met maatregelen heeft doorgelezen die de gemeente heeft genomen om de toegankelijkheid van de stembureaus te verbeteren. ‘Nou is dat niet meer dan normaal natuurlijk want iedereen moet toch gewoon kunnen stemmen.’

Maatregelen van de gemeente

De gemeente heeft een reeks maatregelen genomen om de deelname aan de verkiezingen te bevorderen van mensen met een beperking.

Waar mogelijk zijn hindernissen weggenomen die de toegankelijkheid van de stembureaus beperken. Hierdoor is inmiddels 85 procent van de bureaus toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een rolstoel of een scootmobiel. Het streven blijft om alle stembureaus toegankelijk te maken.

Per gebied wordt één ( in totaal 14) stembureau speciaal ingericht voor blinden en slechtzienden. Er worden geleidelijnen en een sterk contrasterende bewegwijzering aangebracht. In de stemhokjes is een loep met verlichting.

Aan de achterzijde van de kandidatenlijsten zijn alle stembureaus afgedrukt met daarbij een icoon van een rolstoelgebruiker of een blinde als het betreffende stembureau toegankelijk is of speciaal is ingericht voor mensen met een visuele handicap.

Bij alle stembureaus komt een (tijdelijke) gehandicapten parkeerplaats. Op de stoep komen beachflags van 2,5 meter hoog te staan waardoor de locatie van de bureaus goed zichtbaar is.

Alle leden van de stembureaus hebben een aanvullende training gekregen in de omgang met mensen met een beperking. Zij kregen bijvoorbeeld de brochure van MEE Rotterdam met de titel “Hoe doe ik normaal’ over omgangsvormen. De training gaf ook aandacht aan de hulp die stembureauleden kunnen geven. Mensen met lichamelijke of een visuele handicap kunnen ondersteuning krijgen van de leden van de stembureaus in het stemhokje.

De gemeente heeft Bartimeus gevraagd de online informatie op de website van de gemeente te beoordelen op toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden. Het oordeel van Bartimeus was positief. De informatie over de verkiezingen is te vinden op rotterdam.nl/verkiezingen.

Daarnaast is de gemeente begonnen om zoveel mogelijk informatie in de bijsluiter bij de stempassen en kandidatenlijsten met behulp van beeld (foto’s en iconen) toegankelijker te maken voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit geldt ook voor de website waarop een filmpje te zien is dat de het stemproces duidelijk uitlegt.

Leave a reply