Anbi-Status

Naam
Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR)

RSIN/fiscaal nummer ANBI 003533311

KvK nummer
40341314

Contactgegevens
Tel.nr.: 010 – 4113318
Email: info@vgr-rottrdam.nl
Website: www.vgr-rotterdam.nl

Bestuur
Nardy Desloover, voorzitter
Jan Poot, secretaris
Diederik Ipenburg, penningmeester

Doelstelling
. Het behartigen van de belangen van Rotterdammers met een lichamelijke of verstandelijke beperking dan wel een chronische ziekte.
. Het (on)gevraagd adviseren van de overheid, instellingen, bedrijven en andere aanbieders.
. Het onderhouden van de dialoog met de diverse achterbannen.

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen voor de door hen voor de vereniging verrichte werkzaamheden geen beloning, middellijk noch onmiddellijk. De beloning van de medewerkster is geregeld via de CAO Gehandicaptenzorg.

Giften
De VGR wordt niet gesubsidieerd. Om haar werk zo goed mogelijk te kunnen doen, vraagt de VGR bijdrage in de kosten als zij op verzoek van o.a. gemeenten, OV en sportverenigingen gaat schouwen. Dit is voldoende om de kosten te dekken. Wij zijn dan ook blij met extra financiële steun, waarmee je het werk van onze vereniging ondesteunt!
We stellen deze waardering zeer op prijs!
De VGR steunen kan ook door vrijwilliger te worden.

Kies ervoor eenmalig een bedrag over te maken of door jaarlijks een bedrag te schenken. Je kunt de VGR ook opnemen in je testament (dit doe je in overleg met een notaris).

Het bedrag kan worden overgemaakt naar: NL38 ABNA 0240 0092 07 t.n.v. Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam.

Voor informatie over belastingaftrek van giften en schenkingen klik je op: belastingdienst.

Jaarrapport 2023
Het jaarrapport 2023 is toegevoegd aan het ANBI profiel:
https://anbi.nl/publicatieverplichting/vereniging-van-gehandicaptenorganisaties-rotterdam/