Als ervaringsdeskundige en vertegenwoordiger van de VGR was Jan Poot op 12 juni 2024 aanwezig bij een gesprek over lokale inclusie voor mensen met een beperking met het ministerie van VWS en de gemeente Schiedam. 

Bij het gesprek waren vertegenwoordigers van het ministerie van VWS en de gemeente Schiedam aanwezig.

Het doel van het gesprek was om inzicht te geven in lokaal beleid, lokale initiatieven, uitdagingen en ambities.

De VGR is door de gemeente Schiedam uitgenodigd om bij dit gesprek aanwezig te zijn. De gemeente Schiedam is van mening dat de aanwezigheid van een lokale belangenbehartiger van waarde is.

In de gemeente Schiedam heet de LIA ‘Agenda samenleven in een kleurrijk Schiedam’. De agenda omvat heel veel terreinen met onder andere aandacht voor openbaar vervoer, toegankelijk communiceren, inclusief werkgeverschap en onderwijs. In stadsgesprekken is inhoud opgehaald, de gehandicaptenraad denkt mee, de wethouders Anouschka Biekman en Cemil Kahramanoglu zijn zeer betrokken en gemotiveerd, regievoerder Joos Steenbergen is aan de slag en er is geld gereserveerd. Omdat de agenda ook over andere aandachtsgroepen gaat, moet de aandacht voor mensen met een beperking niet ondersneeuwen. En de agenda is nog slechts een concept. Onder andere de gemeenteraad gaat zich er nog over buigen.

Op de foto staan naast bovengenoemden geheel links Frank Norbruis en Co Engberts van VWS en Ailis Kuijpers beleidsadviseur Sociaal Domein (tweede van rechts). En niet te vergeten Jan Poot als ervaringsdeskundige en vertegenwoordiger van VGR die zelf ook in het gesprek een goede inbreng had.