Op donderdag 6 juni vinden weer verkiezingen plaats, dit keer voor het Europees Parlement.
Net als bij de vorige 4 verkiezingen zal de VGR ook dit keer weer beoordelen of de stembureaus in de gemeente Rotterdam in voldoende mate toegankelijk zijn voor de Rotterdammer met een beperking. Wij doen dat door een checklist door zoveel mogelijk mensen te laten invullen, nadat zij op 6 juni hun stem hebben uitgebracht.
Op basis van de ingevulde checklisten kunnen wij onze beoordeling en advisering aan de gemeente doorgeven middels een rapportage.
Hierdoor kunnen we bijdragen aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de stembureaus.