Al vele jaren is de VGR aanwezig bij de dodenherdenking op 4 mei.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is enorm veel leed aangebracht; aan heel veel groepen, maar ook aan de mensen die met een beperking kampten. Die werden vaak in de meest directe zin door de nazi’s uitgesloten. Om ook daaraan te worden herinnerd, behoort de VGR bij de kransleggers op het Stadhuisplein.