“De Zuidelijke Randstad is één van de drukste regio’s van Nederland en groeit nog altijd. Dat betekent dat ook het aantal woningen en kantoren groeit. Die groei vindt vooral plaats in de steden, zo houden we het buitengebied zo groen mogelijk. Als er meer mensen wonen en werken in een regio, is het belangrijk dat zij zich makkelijk kunnen verplaatsen. Daarom wordt de komende jaren het spoorsysteem tussen de steden Leiden, Den Haag, Delft, Schiedam, Rotterdam en Dordrecht verbeterd. Dit traject noemen we ook wel ‘de Oude Lijn’. Omdat de keuzes van de overheid grote invloed hebben op hoe het spoorsysteem en de stationsgebieden er in de toekomst uitzien, wil de overheid ideeën en meningen van de inwoners hierin meenemen. In deze raadpleging vragen we je daarom aan te geven welke keuzes de overheid volgens jou moet maken over het verbeteren van de Oude Lijn en de stationsgebieden. De resultaten zullen worden gebruikt bij het maken van belangrijke keuzes over de Oude Lijn.”

De VGR maakt als lid deel uit van de klankbordgroep Oude Lijn en wij vragen daarom iedereen om vooral de online vragenlijst in te vullen.
De vragenlijst vind je hier >> Oude Lijn – Wevaluate (raadpleging.net)

Lees hier ook wat de media hierover hebben bericht: