De Gemeente Rotterdam is al langere tijd bezig de communicatie inclusiever te maken. Dat betekent dat zoveel mogelijk Rotterdammers zich moeten kunnen herkennen in de communicatie.

De gemeente doet daar ook regelmatig onderzoek naar. Daarin wil de gemeente graag van Rotterdammers weten of de communicatie van de gemeente hen aanspreekt; herkennen zij zich in de communicatie van de gemeente.

Via de link of de QR code start de enquête.

Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Met de uitkomsten verbetert de Gemeente Rotterdam haar communicatie.

Door op Gemeente Rotterdam (survalyzer.eu) te klikken start u de enquête.

U kunt ook de QR code gebruiken.

De enquête graag voor 5 april invullen.