Op dinsdag 19 maart 2024 vindt er een online sessie plaats over de regio en de participatiehubs.

Deze online sessie gaat over de ontwikkelingen in de regio, over IZA en de komst van participatiehubs.

Ieder(in) nodigt iedereen uit voor een online bijeenkomst over dit belangrijke onderwerp.

Marieke van Noort van PGOsupport zal de bijeenkomst verzorgen.

Wanneer?

Datum:         dinsdag 19 maart 2024

Tijdstip:        15.00 uur – 16.00 uur

Via:                teams: Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Aanmelden is niet nodig.

Vragen: stel ze gerust! Dat kan via: m.degouw@iederin.nl

Ook als je ondersteuning nodig hebt voor het bijwonen van deze bijeenkomst.

Achtergrondinformatie

IZA

Steeds meer medische zorg, geestelijke gezondheidszorg, welzijn en inclusie zijn of worden regionaal georganiseerd.

Meest bekend is wel het Integraal Zorg Akkoord (IZA), waarin regionalisering centraal staat. Inmiddels zijn er nu in 32 Zorgkantoorregio’s regiobeelden en regioplannen opgesteld. Zie ook: Regiobeelden en regioplannen (dejuistezorgopdejuisteplek.nl)

Hoewel het IZA sterk was gericht op de curatieve zorg, zien we in de regioplannen een veel breder beeld, zich uitstrekkend tot ondersteuning, welzijn en participatie lokaal en regionaal.

Vanuit Ieder(in), Patientenfederatie en MIND hebben we sterk aangedrongen op goede vertegenwoordiging van patiënten en cliënten hierbij. Dat is zeker niet overal goed genoeg geregeld. We blijven sterk pleiten voor goede en echte betrokkenheid, betekenisvolle participatie, ook bij de invulling en uitwerking van die regioplannen in werkagenda’s in 2024.

Participatiehubs

Daarnaast loopt er een traject voor het opzetten van regionale “participatiehubs”.

Die participatiehubs moeten ervoor zorgen dat de mensen over wie het gaat beter gehoord worden in de regio. De participatiehubs verbinden inwoners en ervaringsdeskundigen aan de regionale overlegtafels waar beleid gemaakt wordt voor zorg en welzijn. Ook gaan de participatiehubs trainingen en adviezen verzorgen voor de mensen die (gaan) participeren.

Eerder stelde PGOsupport in samenspraak met Ieder(in), Patiëntenfederatie, MIND en Zorgbelang het rapport ‘Van Knelpunt naar Knooppunt’ op. Op basis van dit rapport worden de plannen voor de Participatiehubs nu verder uitgewerkt. Als het goed is starten de eerste participatiehubs komend najaar. PGOsupport krijgt subsidie om de participatiehubs landelijk te ondersteunen.

De komst van deze regionale structuur betekent ook wat voor patiënten -en cliëntenorganisaties (en voor het werk van Ieder(In)).

Wat kan zo’n participatiehub voor jouw lokale of landelijke organisatie gaan betekenen? Hoe gaat Ieder(in) om met de signalen die uit de regio komen?

Over deze en andere vragen, over kansen en zorgen, gaan we graag met jullie in gesprek.