De Nationale Strategie voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap is te downloaden via de volgende link: Nationale Strategie VN-verdrag Handicap