Honderden zorg- en cliëntenorganisaties roepen een nieuw te vormen kabinet dringend op om de 2 miljoen mensen met een beperking en hun naasten de noodzakelijke aandacht te geven in het regeerakkoord. Het gaat namelijk níet goed met de positie van deze groep mensen. Vooral op het gebied van bestaanszekerheid, zorg, ondersteuning en participatie hebben zij de afgelopen jaren grote achterstanden opgelopen. De kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van deze groep mensen wordt bedreigd door versnipperde wetgeving, bezuinigingen, onevenredige bureaucratie en gebrek aan een integrale visie.

Brancheorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en koepelorganisatie van mensen met een beperking en chronische ziekte Ieder(in) stuurden samen met vele andere vertegenwoordigende organisaties een brief aan informateur Plasterk en de politieke partijen.

Lees hier de volledige brief die is verstuurd aan informateur Plasterk en de politieke partijen: https://iederin.nl/zorg-en-clientenorganisaties-mensen-met-een-beperking-verdienen-plek-in-regeerakkoord/