OKTOBER 27, 2022
Overlast deelmobiliteit niet opgelost
Het is iets meer dan een jaar geleden dat de VGR gemeenten aanschreef over de overlast van deelmobiliteit.
Hoewel er door de gemeente Rotterdam is getracht de overlast van deelmobiliteit te verminderen, is er nog steeds veel overlast in de diverse wijken te ervaren. Met name voor mensen met een beperking is het onmogelijk om hun weg te vervolgen naar bijvoorbeeld een metrostation doordat scooters op op- en afritten staan geparkeerd en op geleidelijnen. Ook is er al melding gemaakt van in/uitgangen van liften waar de deelmobiliteit geparkeerd staat, ook daar wordt de doorgang belemmerd.

Binnenkort zal de VGR de gemeente Rotterdam vragen wat zij onder inclusiviteit verstaan en nogmaals benadrukken dat ook mensen met een beperking een vrije doorgang verdienen.

Overlast deelmobiliteit? Blijf het melden bij de gemeente!

Onderstaande foto’s kreeg de VGR toegezonden van een voorbijganger (naam bekend bij de VGR) en zijn gemaakt bij station Alexander.
Ook zijn op diverse dagen foto’s gemaakt (foto’s in bezit VGR) die duidelijk laten zien dat op alle dagen drukte heerst met geparkeerde deelmobiliteit voor op- en afritten en op geleidelijnen.