OKTOBER 6, 2022
Bestuurslid VGR overhandigt rapport Toegankelijkheid Schiedam
De eerste week van oktober is het de Week van de Toegankelijkheid. Daarom heeft de Vereniging Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR) gekeken naar de toegankelijkheid van de openbare ruimte in Schiedam. Dinsdag overhandigde Jan Poot van de VGR de bevindingen aan wethouder Frans Hamerslag. De VGR heeft op verzoek van de gemeente obstakels in kaart gebracht.

De schouw is onderdeel van het nieuwe voetgangersbeleid waar de gemeente op dit moment aan werkt. Met dit beleid wil de gemeente Schiedam de positie van de voetganger verbeteren. Naast de toegankelijkheid zal ook worden gekeken naar de belangrijkste looproutes, de verkeersveiligheid van de voetganger en aantrekkelijke looproutes.

De gemeente Schiedam zal de VGR informeren over verdere vervolgstappen, waarbij wederom een beroep zal worden gedaan op de inzet van de VGR.