De VGR is wederom betrokken geweest bij de toegankelijkheid van stemlokalen in Rotterdam.
Op 16 maart jl. hebben VGR vrijwilligers stemlokalen op toegankelijkheid geschouwd.
Over het algemeen kan gesteld worden dat eerdere adviezen van de VGR ter verbetering van de toegankelijkheid zijn uitgevoerd door de gemeente Rotterdam.

Het was wederom prettig dat de VGR betrokken werd voor het schouwen op de toegankelijkheid.
Er werd onder andere geschouwd op de vindbaarheid van het stemlokaal, aanwezigheid van gehandicaptenparkeerplaatsen, toegankelijkheid van in- en uitgang, of er een stemhokje met een verlaagd gedeelte was om aan te zitten, aanwezigheid van een loep of extra verlichting in een stemhokje, het op een juiste manier aangebrachte markeringen.

Naast de zeven stemlocaties die de gemeente al als ontoegankelijk had ervaren, bleek alsnog één stembureau ontoegankelijk voor mensen met een motorische beperking.

De VGR heeft haar bevindingen en adviezen in een rapport vervat, welk inmiddels in het bezit is van de gemeente Rotterdam.