et Stationsplein beschikt binnenkort over zogeheten geleidelijnen. Hierdoor kunnen mensen met een visuele beperking een veilige route nemen tussen de verschillende openbaarvervoerspunten bij het station Schiedam Centrum. De komende maanden vinden in deze omgeving namelijk veel bouwactiviteiten plaats ten behoeve van Terras aan de Schie en s’MAAK. Mede daarom hecht de gemeente Schiedam aan een goede en veilige bereikbaarheid van het station, ook voor mensen met een beperking. Vanaf maandag 30 mei worden tegels met voelbare en waarneembare noppen en ribben voor de geleidelijnen aangebracht.

De aanpassing met de geleidelijnen op het Stationsplein en directe omgeving vindt plaats in nauw overleg met de VGR, Vereniging Gehandicaptenorganisaties Rotterdam. VGR-secretaris Jan Poot, Schiedammer én ervaringsdeskundige, is tevreden over de aanpassing bij het station.
“In de stationshal zijn deze aanpassingen voor blinden en slechtzienden al eerder gerealiseerd. Maar die lijnen houden op bij de deur. Het is goed dat de gemeente Schiedam de situatie daarbuiten ook voor iedereen goed begaanbaar maakt. Het heeft alleen even geduurd.”

Station voor iedereen bereikbaar en veilig
Wethouder Marcel Houtkamp van Infrastructuur en Mobiliteit stelt dat het station bereikbaar en veilig moet zijn voor iedereen die er komt. “Zeker nu er een bouwplaats is ingericht. Het Stationsplein is de entree voor de binnenstad van Schiedam. Ook voor mensen met een beperking moet dit een veilig vertrek- of aankomstpunt in Schiedam zijn.”

De werkzaamheden voor de geleidelijnen op het Stationsplein en omgeving duren ongeveer een week. Het verkeer hoeft niet te worden omgeleid. Vervolgens worden geleidelijnen aangebracht bij het busplatform op de Brandersbrug tot aan de toegang naar de stationshal.
Geleidelijnen bieden tastbare, auditieve en visuele ondersteuning aan mensen met een visuele beperking. Bij goed gebruik en correcte toepassing van de markeringen staat de geleidelijn garant voor een veilige route.

Eerste stap in aanpak van stationsgebied
Het aanbrengen van geleidelijnen is een eerste stap in de aanpak van het stationsgebied. De gemeenteraad heeft in november 2021 zijn ambitie voor deze omgeving uitgesproken met het vaststellen van de Visie Stationsgebied. Dit najaar wordt samen met betrokkenen een start gemaakt met een ontwerp voor de buitenruimte in de omgeving van het station Schiedam Centrum.

De Visie Stationsgebied is een van de projecten van de gemeentelijke gebiedsontwikkeling SchieDistrict. Deze gebiedsontwikkeling is erop gericht dat iedereen in Schiedam goed kan wonen, werken, leren, ontspannen en zich kan ontwikkelen.