De VGR heeft ondanks COVID-19 ook in 2021 haar schouwactiviteiten op toegankelijkheid voor mensen met een beperking kunnen voortzetten.

Dit uiteraard met inachtneming van de op dat moment geldende richtlijnen.
Met de inzet en deskundigheid van vrijwilligers is o.a. geschouwd in Het Park (bij de Euromast); een kantoorgebouw, de administratieve vestiging van een multinational in Hoek van Holland; woonwijk De Gaarden in Schiedam; een tennisvereniging in Krimpen a/d IJssel; EMC; het Landverhuizersmuseum; een aantal metrostations en tramhaltes van de RET in de gemeente Rotterdam en Schiedam. Ook heeft een bespreking en een voorschouw plaatsgehad van een aantal stemlokalen in de gemeente Rotterdam, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Bij een aantal projecten is de betrokkenheid van de VGR om diverse redenen gepauzeerd, maar zullen naar verwachting in 2022 weer opgepakt kunnen worden.
Er zijn reeds besprekingen gaande voor nieuwe projecten in 2022.