Gedurende de week van 4-8 oktober is de week van de toegankelijkheid.
De week van de toegankelijkheid wordt jaarlijks georganiseerd door Ieder(in), om toegankelijkheid voor mensen met een beperking te verbeteren. Graag wil de Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR) hier aandacht voor vragen.

Dit jaar is het onderwerp Uit en Thuis. Onderdeel hiervan is digitale toegankelijkheid, iets wat voor elke inwoner van Nederland belangrijk is een zeker voor mensen met een beperking.

Toegankelijkheid begint met bewustwording. Dat geldt zeker voor digitale toegankelijkheid, want het besef dat een website of een app voor iedereen bruikbaar moet zijn, ontbreekt nog veel te vaak. Is digitale dienstverlening voor jouw organisatie of onderneming belangrijk?

Speel het Optimaal Digitaal spel en ontdek wat er beter kan aan jouw onlinedienstverlening en check of jouw site toegankelijk is.

Meld je aan voor Optimaal Digitaal in de Week van de Toegankelijkheid
Zelfscan Is mijn site toegankelijk?

Voor meer informatie over de week van de toegankelijkheid:
https://weekvandetoegankelijkheid.nl/