Langs deze weg willen wij u informeren over het feit dat Lia Schop heeft besloten om haar functie als bestuurslid van de VGR neer te leggen.
Naast alle Coronaperikelen en -beperkingen, die op Lia een grote impact hebben, geeft zij aan om persoonlijke redenen na 13 jaar de intensieve band met de VGR te willen verbreken.
Wij respecteren uiteraard haar besluit, maar zullen haar inzet en kennis ontzettend gaan missen.
Lia wil als vrijwilliger nog wel “in beeld” blijven, maar ziet af van deelname aan nieuwe projecten van de VGR.
Als bestuur hebben wij Lia hartelijk bedankt en onze waardering uitgesproken voor haar enorme en tomeloze inzet. Wij wensen haar alle goeds voor de toekomst en zullen zeker contact met haar blijven houden.
Bestuur VGR