De verstrekking van hulpmiddelen voor mensen met een beperking verloopt verre van ideaal. Sinds de gemeenten in 2015 daarvoor verantwoordelijk werden, zijn de bureaucratie en daarmee de wachttijden toegenomen. Vooral bij hulpmiddelen die maatwerk vereisen, gericht op individuele beperkingen, zijn mensen soms lange tijd gedwongen aan huis gebonden. Het programma Kassa van VARA/BNN besteed al vanaf 2015 aandacht aan dit probleem. De uitzending van 14 oktober was er helemaal aan gewijd en was de start van een landelijke actie onder het motto: Regel het.

Drie partijen
Er zijn drie partijen verantwoordelijk voor de verstrekking van hulpmiddelen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (en voormalig wethouder van Rotterdam) Hugo de Jonge is de zogenaamde stelselverantwoordelijke. Hij moet zorgen dat de landelijke richtlijnen goed werken en voldoende geld beschikbaar stellen. De gemeenten gaan over de uitvoering van de verstrekking. Zij sluiten contracten met leveranciers en hebben door de bezuinigingen in het verleden hierbij meer oog voor zo laag mogelijke kosten gehad dan voor kwaliteit en service. En tot slot zijn er de bedrijven die de hulpmiddelen leveren. Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en de serviceverlening èn moeten zorgen voor maatwerk bij de verstrekking.

https://youtu.be/A3ttlfjHgi4

Uit een door Kassa gehouden enquête onder 880 mensen die hulpmiddelen nodig hebben, bleek dat twee derde van hen ooit problemen heeft gehad met de verstrekking. Van hen klaagde 41 % over de slechte bereikbaarheid van de verstrekkende bedrijven, 61% van hen kreeg te weinig of geen maatwerk en 87% klaagde over ellenlange wachttijden.

Bureaucratie toegenomen
De minister heeft een rapport over de problemen laten opstellen en de gemeenten een zogenaamde handreiking gegeven, waarmee ze beter hulpmiddelen kunnen inkopen. Maar hij blijft de verantwoordelijkheid vooral bij de gemeenten leggen. Omdat de gemeenten allemaal hun eigen normen hanteren en hun eigen financiële administratie hebben, is de bureaucratie sterk toegenomen. Bedrijven moeten zich aan al die vaak verschillende contracten aanpassen. Bovendien wisselen ze nog al eens van bedrijf dat de hulpmiddelen levert. Daardoor gaat er vaak van alles mis als er een reparatie moet plaatsvinden of een hulpmiddel aan vervanging toe is.

Meld uw ervaringen
De afgelopen maanden hoorde de VGR een aantal keren dat het aanvragen van hulpmiddelen zoals scoots en rolstoelen een ware strijd is geworden. Het gaat niet alleen om het aanvragen maar ook om een echt passend hulpmiddel dat veilig in gebruik is. Om te inventariseren of het hier een paar incidenten betrof of dat het ook in Rotterdam een structureel probleem is, willen we graag uw reacties horen. Als blijkt dat het niet om een incident gaat, wil het bestuur van de vereniging een gesprek aanvragen met de wethouder. Laat ons weten wat uw ervaringen zijn. Bel of mail ons.