Ben je tussen vijftien en dertig jaar oud, heb je een beperking of een chronische ziekte en heb je moeite om werk te vinden? Dan moet je eens contact opnemen met de organisatie Emma at Work. Emma at Work bemiddelt tussen werkgevers en jongeren, ongeacht hun vooropleiding. Of je nu VMBO hebt gedaan of een universitaire opleiding, iedereen is welkom. Pam Wierda, een van de twee Rotterdamse consulentes van Emma at Work, vertelt vol enthousiasme over de mogelijkheden die haar organisatie te bieden heeft.

Consulente Pam Wierda van Emma at WorkConsulente Pam Wierda van Emma at Work
‘Emma at Work is oorspronkelijk een initiatief van het Emma Kinderziekenhuis/AMC in Amsterdam. Maar wij werken al acht jaar in Rotterdam en hebben inmiddels een uitgebreid netwerk van bedrijven in de stad’, aldus Pam. Dat steeds verder groeiende netwerk heet ‘De Club van Duizend’. De organisatie steunt voor het grootste deel op bijdragen van deze bedrijven die jaarlijks minimaal duizend euro betalen aan Emma at Work. Maar belangrijker dan de financiële steun zijn de kansen die deze werkgevers bieden aan de jongeren met een beperking of een chronische ziekte.

Pam: ‘De jongeren melden zich digitaal, via onze website of social media, bij ons aan of komen via o.a. zorginstellingen bij ons terecht. Ook het Jongerenloket van de gemeente Rotterdam verwijst jongeren naar ons door. Als we samen met de jongere een profiel hebben opgesteld, gaan we op zoek in ons netwerk naar een baan. Vorig jaar hebben wij 29 jongeren aan werk geholpen. Er zijn bedrijven waarmee we heel goede contacten hebben zoals Praxis, Pathé en Nationale Nederlanden, om maar een paar voorbeelden te noemen. Maar ook met de gemeente en veel instellingen werken we uitstekend samen.’

Ondanks aarzelingen grotere kans op werk

De meeste aarzelingen bij werkgevers om jongeren uit de doelgroep in dienst te nemen komen voort uit de angst voor een grotere kans op uitval door ziekte en de daarmee samenhangende kosten. Daarnaast weten bedrijven soms niet genoeg over wat jongeren ondanks een beperking allemaal wèl kunnen doen. En realiseren ze zich niet altijd dat juist zij vaak extra gemotiveerd zijn. Ook de toegankelijkheid van het bedrijf kan een uitdaging zijn.

Illustratie op website van Emma at WorkIllustratie op website van Emma at Work
Maar Pam merkt dat de mogelijkheden voor de doelgroep van Emma at Work toenemen. Dat komt doordat Emma at Work in de afgelopen 12,5 jaar een groot netwerk en naamsbekendheid heeft opgebouwd. Behalve de economische rugwind, werkt ook de druk van de overheid mee, die in de Participatiewet vastlegde dat bedrijven veel meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst moeten nemen. ‘Regelmatig benaderen bedrijven ons met de vraag of wij uit ons bestand van jongeren vacatures kunnen vervullen. In een aantal gevallen hebben bedrijven in overleg met ons speciaal voor de doelgroep functies gecreëerd.’

Verschillende vormen van ondersteuning

Emma at Work biedt jongeren nog veel meer dan alleen arbeidsbemiddeling. ‘Binnen het ‘Experience Lab’ krijgen zij begeleiding van coaches en stimuleren ze elkaar onderling om meer inzicht te krijgen in hun eigen mogelijkheden, een goed CV te schrijven en om zich optimaal te presenteren bij een sollicitatie. Er zijn in de provincie Zuid Holland 10 vrijwillige coaches die de jongeren kunnen bijstaan. ‘ Daarnaast organiseert Emma at Work op bepaalde bedrijfstakken gerichte trainingen en workshops. Belangrijk zijn ook de Mentorprogramma’s die de organisatie samen met bedrijven of instellingen opzet. Pam noemt als voorbeeld het Openbaar Ministerie. ‘Zes van onze jongeren met een juridische opleiding zijn gekoppeld aan professionals voor een traject van één jaar waarin ze ervaring opdoen binnen de organisatie en zich met persoonlijke steun kunnen voorbereiden op een baan. Wij organiseren ook draagvlaksessies binnen bedrijven om mensen voor te lichten over hoe zij met jongeren van onze doelgroep kunnen omgaan.’

Op de website van Emma at Work vind je nog veel meer informatie.