Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voormalig Rotterdams wethouder, presenteerde onlangs het programma ‘Onbeperkt meedoen’. Daarin zet hij de plannen uiteen van het kabinet Rutte III om hindernissen voor mensen met een beperking weg te nemen. De Jonge wil daarmee de samenleving in grotere mate laten voldoen aan het VN verdrag voor de rechten van gehandicapten. De minister benadrukt het belang van samenwerking met organisaties van mensen met een beperking die zich hebben verenigd in de Alliantie. Daarnaast noemt hij de werkgeversorganisaties VNO/NCW en MKB Nederland als partners. Een belangrijke rol is volgens hem weggelegd voor de gemeenten omdat verbeteringen veelal op deze schaal moeten plaatsvinden. De VNG is de koepel van de gemeenten. Tot slot zet hij uiteen wat de ministeries in hun organisaties kunnen verbeteren.

Gemeenten en werkgevers

De Jonge verplicht de gemeenten een inclusiviteits-agenda op te stellen waarin ze hun plannen voor het verwijderen van hindernissen uit de doeken doen. Daarnaast zijn 25 gemeenten die al interessante vorderingen hebben gemaakt door de VNG gekozen als koplopers. Rotterdam is een van die gemeenten. De VNG verzamelt de positieve resultaten van de koplopers om de achterblijvers te stimuleren ook vorderingen te maken. De werkgeversorganisaties hebben zich verplicht om 50.000 werkgevers (met name in de detailhandel en horeca) te bereiken om die te stimuleren om hun bedrijven toegankelijk te maken.

Zeven hoofdlijnen

De regering noemt zeven gebieden waarop de verbeteringen moeten plaatsvinden: Bouwen & wonen, Werk, Onderwijs, Openbaar vervoer, Participatie en toegankelijkheid en Zorg. Op alle gebieden zijn een aantal concrete voornemens genoemd. Hieronder staan een aantal hoofdpunten. Aan het eind van het artikel vindt u een link naar het complete programma.

Op het gebied van bouwen en wonen belooft het kabinet in 2020 te komen met een eenduidige richtlijn voor toegankelijk bouwen èn verbouwen. Verder gaat het gemeenten stimuleren voldoende woningen te bouwen voor mensen met een beperking. De gemeenten moeten de behoefte daaraan vaststellen en concrete prestatieafspraken maken met woningcorporaties en projectontwikkelaars.

Er moeten meer arbeidsplaatsen komen voor mensen met een beperking, liefst gewone banen bij bedrijven en de overheid. Daarvoor zijn al afspraken gemaakt in de Participatiewet. Als die afspraken niet worden gehaald, komen er quota voor werkgevers en overheden. Het kabinet wil meer mogelijkheden creëren voor werkplaatsaanpassingen en voorzieningen zoals jobcoaches.

Binnen het onderwijs moeten de toegankelijkheid en de mogelijkheden om door te stromen beter en er moet er een betere aansluiting komen van de zorg op het onderwijs.

cs rotterdam is toegankelijk VGRRotterdam CS is een voorbeeld van een toegankelijk station
In 2030 moeten alle treinstations volledig toegankelijk zijn. Haltes voor tram en bus moeten aangepast worden en de aansluiting van het doelgroepenvervoer op het openbaar vervoer moet beter.

Instellingen voor sport en cultuur moeten toegankelijk worden voor mensen met een beperking. Alle stembureaus dienen per 2019 toegankelijk te zijn. Websites moeten aangepast worden en begrijpelijker worden gemaakt.

In de zorg worden instellingen toegankelijk gemaakt en moeten hulpmiddelen gemakkelijker beschikbaar komen. Daarnaast komt er meer cliëntenondersteuning om mensen te helpen hun weg te vinden in de bureaucratie zodat ze beter gebruik kunnen maken van het aanbod in de verschillende vormen van zorg.

Resultaten meten

Op alle zeven gebieden zal de regering de voortgang beoordelen en indien nodig meer verplichtende maatregelen nemen. Want het programma berust nu voor een belangrijk deel op vrijwillige inspanningen van de betrokkenen. Bij het volgen van de resultaten zullen de organisaties van mensen met een beperking een belangrijke rol spelen. De regering wil uitdrukkelijk naar hen luisteren.

Het programma Onbeperkt meedoen