Vraag naar VGR-audits groeit sterk, toegankelijkheid steeds meer op de kaart
Ondernemers en organisaties beseffen steeds meer dat toegankelijkheid per 1 januari 2017 de norm is geworden. Zij benaderen de VGR voor het uitvoeren van een audit om adviezen te krijgen hoe zij hun gebouwen, informatie en communicatie kunnen aanpassen voor mensen met een beperking. De VGR maakt zich er al meer dan 40 jaar hard voor dat mensen met een beperking op een gelijkwaardige manier kunnen deelnemen aan de Rotterdamse samenleving. Zij werkt samen met diverse ervaringsdeskundigen. Die deskundigen hebben als geen ander kennis van toegankelijkheid in ruime zin.

Audit

Een team bestaande uit een van onze adviseurs en enkele geselecteerde ervaringsdeskundigen voert deze audit op locatie uit. De audit is o.a. gebaseerd op de richtlijnen van het Handboek voor Toegankelijkheid.
De VGR beoordeelt de toegankelijkheid voor mensen met een beperking op motorische, visuele, auditieve aspecten en vanuit het oogpunt van mensen met een verstandelijke beperking.
De bevindingen van de audit krijgen de ondernemers en organisaties in een rapport toegestuurd. Eventuele adviezen ter verbetering en optimalisering van de toegankelijkheid zijn daarin opgenomen. De adviezen worden uitgebracht op basis van redelijkheid en billijkheid van wat verwacht kan worden van een organisatie binnen de bestaande situatie.

Toegankelijkheid is een breed begrip: denk aan bereikbaarheid vanaf het OV en/of de parkeergelegenheid, de toegankelijkheid van de buitenruimte, de entree en de publieksruimten van de locatie. Indien gewenst, kan ook de toegankelijkheid van de website door ons beoordeeld worden. In een overleg van tevoren stemmen wij graag af naar welke onderdelen de aandacht dient uit te gaan. Ook maken we dan een inschatting van de benodigde tijd.

Kosten en vignet

Voor het uitvoeren van de audit worden kosten in rekening gebracht. Na de hiervoor bedoelde inschatting van de benodigde tijd, wordt een offerte gemaakt zodat de opdrachtgever precies weet wat de kosten zullen zijn. Het VGR- toegankelijkheidsvignet kan worden verkregen na een audit door de VGR op locatie. De VGR reikt dit vignet uit indien de locatie, al dan niet na eventuele aanpassingen, voldoet aan de richtlijnen volgens de objectieve waarnemingen van ons team van adviseurs en ervaringsdeskundigen.