31 mei 2016 | De Centrale Raad van Beroep (de hoogste bestuursrechter) heeft onlangs een aantal belangrijke uitspraken gedaan over de huishoudelijke zorg.

De uitspraken komen er op neer dat een aantal gemeenten, waaronder Rotterdam, de Wmo niet goed hebben uitgevoerd. Rode draad in de uitspraken is dat er sprake moet zijn van onafhankelijk onderzoek en van maatwerk. Het korten op het aantal uren huishoudelijke zorg is vaak niet zorgvuldig gebeurd, omdat er geen maatwerk is geleverd en het korten daarmee niet rechtmatig is. Cliënten die dit is overkomen, hebben daarom recht op hun aantal uren huishoudelijke hulp van vóór de herindicatie.

Vanaf 22 april 2013 werd in Rotterdam het nieuwe beleid ingevoerd. Vanaf toen werd gewerkt met resultaten zoals schoon huis en schone was en dat werd gekoppeld aan een vast budget. Hoe dit moet worden bereikt en hoeveel uur dat bij de specifieke cliënt zou kosten, werd niet ingevuld. De indicatie maakte niet duidelijk welke concrete zorg aan betrokkene wordt geboden en hoe deze zorg bijdraagt aan compensatie van de door betrokkene ondervonden beperkingen. De CRvB oordeelt nu dat de wijze waarop Rotterdam huishoudelijke verzorging toekent een duidelijke maatstaf mist en in strijd is met het rechtszekerheid beginsel.

Het resultaatsgericht indiceren kwam er in de praktijk veelal op neer dat cliënten van 3 à 4 uur zorg naar 1 à 1,5 uur gingen. De aan de resultaten gekoppelde budgetten zijn namelijk zo laag, dat aanbieders hier maar een beperkter aantal uren voor kunnen bieden.

Het Actiecomité wijzijndethuiszorgRotterdam/FNV heeft onlangs ingesproken bij de raadscommissie. De wethouder gaat de komende drie weken bekijken hoe hij het beleid moet aanpassen. Het actiecomité en een deel van de gemeenteraad zijn van mening dat mensen zich daarna opnieuw moeten kunnen laten indiceren en dat tot dan de indicaties van voor 22 april 2013 moeten geleden (indien die er zijn).
Verschillende gemeenten zoals Amsterdam hebben deze week al besloten de cliënten de uren terug te geven.

Misschien kent u ook cliënten die zijn gekort op huishoudelijke zorg. Veel cliënten worden onvoldoende gecompenseerd,moeten zelf hulp bijbetalen of zitten met onvoldoende hulp.
Deze mensen worden opgeroepen met de FNV te bellen via 079-3536016.
MAANDAG T/M VRIJDAG TUSSEN 10.00 EN 17.00 UUR.
De FNV helpt kosteloos een brief te sturen richting gemeente om de zorg terug te claimen.

lees ook het pamflet van de FNV