De VGR wenst iedereen een toegankelijker 2022

Met amper een drempel, of dan zeker wel aangepast
en deuren die openen zonder enige last.
Met geleidenlijnen die op een juiste manier zijn aangelegd
en het omroepen van zaken die ook op papier en borden wordt ‘gezegd’.
We wensen ieder een goede gezondheid en gelukkig nieuw jaar

met verdraagzaamheid en liefde voor elkaar.