VGR bestuur en medewerkster

 

Bestuursvoorzitter Nardy DeslooverNardy Desloover

Ik ben sinds 2011 betrokken bij de VGR als voorzitter van het bestuur. In het dagelijks leven ben ik advocaat in mijn geboortestad Rotterdam.  In mijn advocatuurlijke leven heb ik mij steeds bezig gehouden met de juridische aspecten van ziekte, arbeidsongeschiktheid en letsel. Vanuit die ervaring weet ik hoe ingrijpend een (medische) beperking voor een mens kan zijn. Soms is daar niets aan te verhelpen, maar waar dat kan, moeten we er alles aan doen om die persoon in staat te stellen zo volwaardig mogelijk mee te doen (in werk, vrije tijd, besluitvorming etc.).  Ik zet mij – als jurist én als Rotterdammer – daarom graag in voor het bereiken van een zo inclusief mogelijk Rotterdam.           nardy.desloover@vgr-rotterdam.nl

 

 

 

 

secretaris van het VGR bestuurJan Poot

Ik ben sinds 2005 als vrijwilliger betrokken bij de VGR. Na een inwerkperiode ben ik gevraagd tot het bestuur toe te treden waarin ik de functie vervul van secretaris. Mijn loopbaan startte ik als zelfstandig ondernemer, maar door fysieke omstandigheden, diverse oogziekten en uiteindelijk volledig uitval van mijn gezichtsveld, kwam hier een einde aan. Mijn interesse als vrijwilliger ging al vanaf het begin uit naar de bereikbaarheid en toegankelijkheid van openbare (buiten)ruimten en het reizen in het openbaar vervoer voor mensen met een beperking. Mij motiveert vooral het streven naar zelfstandigheid, de mogelijkheid onafhankelijk van derden je te kunnen blijven verplaatsen en te reizen in het openbaar vervoer. Daarom geef ik al jaren adviezen aan overheidsorganisaties en vervoersbedrijven.         jan.poot@vgr-rotterdam.nl

 

 

 

penningmeester Diederik IpenburgDiederik Ipenburg

Ik ben sinds 2016 betrokken bij de VGR als penningmeester van het bestuur. In het dagelijks leven werk ik als fiscalist bij belastingadvieskantoor Guurink & Wintermans. Ik ben erg begaan met de Rotterdammer die een beperking heeft. Rotterdam moet voor iedereen toegankelijk zijn.          diederik.ipenburg@vgr-rotterdam.nl

 

 

 

 

 

Bureaucoördinator Jeanette BoudesteinJeanette Boudestein

Per 1 november 2020 ben ik als bureaucoördinator werkzaam bij de VGR. De VGR is voor mij niet geheel onbekend, want al geruime tijd notuleer ik als vrijwilligster de bestuursvergaderingen. Ook heb ik in het verleden aan een paar activiteiten mogen deelnemen.
Ik bewonder de moed, inzet en doorzettingsvermogen van mensen met een beperking. Ik wil graag mijn steentje bijdragen als de ‘spin in het web’. Als eerste aanspreekpunt van de VGR krijg je met mij te maken.
Samen komen we er wel!          jeanette.boudestein@vgr-rotterdam.nl

De bestuurlijke taken worden door de leden van het VGR bestuur op vrijwillige basis uitgevoerd. De medewerkster wordt beloond volgens de cao Gehandicaptenzorg.