VGR bestuur en medewerkster

 

Bestuursvoorzitter Nardy DeslooverNardy Desloover

Ik ben sinds 2011 betrokken bij de VGR als voorzitter van het bestuur. In het dagelijks leven ben ik advocaat in mijn geboortestad Rotterdam.  In mijn advocatuurlijke leven heb ik mij steeds bezig gehouden met de juridische aspecten van ziekte, arbeidsongeschiktheid en letsel. Vanuit die ervaring weet ik hoe ingrijpend een (medische) beperking voor een mens kan zijn. Soms is daar niets aan te verhelpen, maar waar dat kan, moeten we er alles aan doen om die persoon in staat te stellen zo volwaardig mogelijk mee te doen (in werk, vrije tijd, besluitvorming etc.).  Ik zet mij – als jurist én als Rotterdammer – daarom graag in voor het bereiken van een zo inclusief mogelijk Rotterdam.           nardy.desloover@vgr-rotterdam.nl

 

 

 

secretaris van het VGR bestuurJan Poot

Ik ben sinds 2005 als vrijwilliger betrokken bij de VGR. Na een inwerkperiode ben ik gevraagd tot het bestuur toe te treden waarin ik de functie vervul van secretaris. Mijn loopbaan startte ik als zelfstandig ondernemer, maar door fysieke omstandigheden, diverse oogziekten en uiteindelijk volledig uitval van mijn gezichtsveld, kwam hier een einde aan. Mijn interesse als vrijwilliger ging al vanaf het begin uit naar de bereikbaarheid en toegankelijkheid van openbare (buiten)ruimten en het reizen in het openbaar vervoer voor mensen met een beperking. Mij motiveert vooral het streven naar zelfstandigheid, de mogelijkheid onafhankelijk van derden je te kunnen blijven verplaatsen en te reizen in het openbaar vervoer. Daarom geef ik al jaren adviezen aan overheidsorganisaties en vervoersbedrijven.         jan.poot@vgr-rotterdam.nl

 

 

penningmeester Diederik IpenburgDiederik Ipenburg

Ik ben sinds 2016 betrokken bij de VGR als penningmeester van het bestuur. In het dagelijks leven werk ik als fiscalist bij belastingadvieskantoor Guurink & Wintermans. Ik ben erg begaan met de Rotterdammer die een beperking heeft. Rotterdam moet voor iedereen toegankelijk zijn.          diederik.ipenburg@vgr-rotterdam.nl

 

 

 

 

 

VGR bestuurslid Lia SchopLia Schop

Ik ben bestuurslid en adviseur toegankelijkheid bij de VGR. In die laatste hoedanigheid bezoek ik met een team van de VGR instellingen en bedrijven om deze te adviseren hun locaties en websites toegankelijk(er) te maken. Na het bezoek schrijf ik een met foto’s geïllustreerd rapport. Ik ben bij de VGR gekomen via de RIS (Rotterdamse vereniging voor aangepast sporten). De VGR zet zich in voor de belangen van alle mensen met een beperking.  Dat sluit goed aan bij mijn missie: Rotterdam zo toegankelijk mogelijk maken samen met andere betrokkenen.          lia.schop@vgr-rotterdam.nl

 

 

 

 

Burfeaucoördinator Annely den BoerAnnely den Boer

Ik werk sinds februari 2010 bij de VGR. Als bureaucoördinator ben ik het eerste aanspreekpunt van de vereniging en houd contact met de achterban en de buitenwereld. Daarnaast zorg ik  dat alles op kantoor goed verloopt, ondersteun de bestuursleden en stem de werkzaamheden met de vrijwilligers af. Ik houd de vinger aan de pols bij de lopende en nieuwe projecten. Het is fijn als je dagelijks werk een goed doel is, als wat je doet, de wereld een beetje mooier maakt. Ik heb veel waardering voor de inzet van de mensen uit onze doelgroep, die onvermoeibaar blijven knokken voor volwaardige deelname aan de maatschappij. Terwijl hun inzet hen vaak veel meer inspanning kost dan mensen die niet te maken hebben met een beperking.          annely.denboer@vgr-rotterdam.nl

De bestuurlijke taken worden door de leden van het VGR bestuur op vrijwillige basis uitgevoerd. De medewerkster wordt beloond volgens de cao Gehandicaptenzorg.