logo ANBIANBI Informatie:

Naam: Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR)

RSIN/fiscaal nummer ANBI: 003533311

KvK nummer: 40341314

Contactgegevens: 

  • 010 4113318
  • info@vgr-rottrdam.nl
  • www.vgr-rotterdam.nl

Bestuur: 

  • Nardy Desloover (voorzitter)
  • Jan Poot (secretaris)
  • Diederik Ipenburg (penningmeester)
  • Marijke Henkemans

Doelstelling:

  • Het behartigen van de belangen van Rotterdammers met een lichamelijke of verstandelijke beperking dan wel een chronische ziekte.
  • Het (on)gevraagd adviseren van de overheid, instellingen, bedrijven en andere aanbieders.
  • Het onderhouden van de dialoog met de diverse achterbannen.

Beloningsbeleid:

Bestuursleden ontvangen voor de door hen voor de vereniging verrichte werkzaamheden geen beloning, middellijk noch onmiddellijk. De beloning van de medewerkster is geregeld via de CAO Gehandicaptenzorg.

Jaarverslag en jaarrekening:

Voor schenkingen zie informatie op de website van de belastingdienst.