wij willem etc1

De staatssecretaris heeft geluisterd naar de kritiek op zijn eerste voorstel voor een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarin de invoering is vastgelegd van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Het nieuwe Besluit Toegankelijkheid straalt de wil uit om duurzame en algemene toegankelijkheid tot stand te brengen. De Alliantie voor de implementatie van het VN-verdrag noemt namens de organisaties van mensen met een beperking vier belangrijke positieve kenmerken van de AMvB:

 

-De regering neemt het heft in handen. Zij spreekt partijen in de samenleving aan en rapporteert elk jaar over de voortgang aan het parlement. Bij onvoldoende resultaten kan zij nieuwe strengere regels invoeren.
-Voor alle sectoren komen er plannen om op korte termijn (voor zover haalbaar en redelijk) drempels weg te nemen èn op lange termijn tot een duurzame en algemene toegankelijkheid te komen. In deze plannen moeten concrete doelen en termijnen staan.

uitreiking Sparta met onderschriftDe nieuwe eredivisionist Sparta, Restaurant The Harbour Club (voorheen Parkzicht in het park onder de Euromast) en Portugees restaurant Opporto (in het voormalige Hofpleinstation) kregen op 4 oktober van VGR-voorzitter Nardy Desloover het VGR-certificaat. Kort daarvoor voerde een team van ervaringsdeskundigen van de VGR een onderzoek (audit) uit om te zien of deze bedrijven toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

DSC 0465De testdag voor de elektrische strandrolstoelen Cadweazle en Scout Crawler op het strand van Hoek van Holland betekende voor de meeste van de deelnemers de eerste of de hernieuwde ervaring met het strand en de zee. Voor de VGR is de deelname van achttien mensen met verschillende beperkingen het bewijs dat er behoefte is aan deze voorziening. De blije gezichten en in grote meerderheid positieve reacties zijn een stimulans om aan de slag te gaan. De eerste stappen om fondsen te werven voor aanschaf en exploitatie van de strandrolstoelen zijn gezet. De VGR gaat er voor.

 

24 mei 2016 | Bij de officiële opening van de nieuwe aankomsthal van Rotterdam The Hague Airport overhandigde de voorzitter van de VGR, Nardy Desloover, het VGR-certificaat voor toegankelijkheid aan de directeur van de luchthaven, Ron Louwerse.

  de sticker hangt II

 Het VGR-certificaat is een pluim van de VGR, die uitgereikt wordt als een gebouw, ruimte of organisatie voldoet aan de richtlijnen voor toegankelijkheid en de ervaren toegankelijkheid voor mensen met een beperking. De luchthaven is de eerste Rotterdamse organisatie die dit certificaat ontvangt.

‘Het probleem is dat ondernemers er zich niet van bewust zijn dat er drempels weg te nemen zijn. Maar als je erover begint, zeggen vrijwel alle partijen: ik wil wel een spiegel voorgehouden krijgen om te zien wat er te verbeteren valt.’ MKB-Rotterdam-voorzitter Henk van der Beek is er van overtuigd dat de bereidheid bij ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de regio Rotterdam groot is om hun bedrijf toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.

DSC 0376

Van der Beek zal in het kader van de landelijke week van de toegankelijkheid een brief sturen naar de leden van MKB-Rotterdam. Daarin zal hij hen informeren over de veranderingen in de wetgeving waardoor ondernemers –indien nodig en mogelijk- hun bedrijfslocatie moeten aanpassen voor mensen met een beperking.

Schermafbeelding 2016 09 23 om 15.29.37

Samen met SWeDoRo (Stichting Welzijn Doven Rotterdam) is de VGR het project ‘Doofvriendelijke musea’ gestart.

Musea zijn zich er vaak niet van bewust hoe (on-)toegankelijk zij zijn voor dove en slechthorende mensen. Musea maken bijvoorbeeld gebruik van de nieuwste ontwikkelingen, zoals een audiotour via een app op de smartphone. Bezoekers kunnen via de app al rondlopend luisteren naar informatie over de tentoonstelling. Leuk voor horende mensen, maar ongeschikt voor slechthorende en dove museumbezoekers.