vgr logo

31 mei 2016 | De Centrale Raad van Beroep (de hoogste bestuursrechter) heeft onlangs een aantal belangrijke uitspraken gedaan over de huishoudelijke zorg.
De uitspraken komen er op neer dat een aantal gemeenten, waaronder Rotterdam, de Wmo niet goed hebben uitgevoerd. Rode draad in de uitspraken is dat er sprake moet zijn van onafhankelijk onderzoek en van maatwerk. Het korten op het aantal uren huishoudelijke zorg is vaak niet zorgvuldig gebeurd, omdat er geen maatwerk is geleverd en het korten daarmee niet rechtmatig is. Cliënten die dit is overkomen, hebben daarom recht op hun aantal uren huishoudelijke hulp van vóór de herindicatie.

24 mei 2016 | Bij de officiële opening van de nieuwe aankomsthal van Rotterdam The Hague Airport overhandigde de voorzitter van de VGR, Nardy Desloover, het VGR-certificaat voor toegankelijkheid aan de directeur van de luchthaven, Ron Louwerse.

overhandiging VGRcertificaat I  de sticker hangt II

Het VGR-certificaat is een pluim van de VGR, die uitgereikt wordt als een gebouw, ruimte of organisatie voldoet aan de richtlijnen voor toegankelijkheid en de ervaren toegankelijkheid voor mensen met een beperking. De luchthaven is de eerste Rotterdamse organisatie die dit certificaat ontvangt.

Rotterdam The Hague Airport wil de meest toegankelijke luchthaven van Europa worden en heeft daarom de VGR gevraagd de toegankelijkheid van de nieuwe aankomsthal onder de loep te nemen.

Eerder deze maand heeft de VGR met haar ervaringsdeskundigen de nieuwe aankomsthal van Rotterdam The Hague Airport geschouwd. Er is gekeken naar de toegankelijkheid, de service en bejegening, begrijpelijkheid van de informatie en gebruikersgemak van de voorzieningen.

De opmerkingen, tips en adviezen zijn op een rij gezet en aangeboden aan de luchthaven, die er meteen mee aan de slag is gegaan. Sommige aandachtspunten hebben wat meer tijd nodig en zullen in de loop van het jaar aangepakt worden.

De VGR waardeert de positieve instelling van de luchthaven “zodanig dat zij haar keurmerk aan deze aankomsthal wil verbinden. Wij symboliseren daarmee dat deze luchthaven de mensen met een beperking net zo’n warm hart toedraagt als de mensen waarvan de (ongetwijfeld aanwezige) beperkingen minder duidelijk in het oog springen. Concreet doen we dat door een vignet en door een certificaat. Rotterdam The Hague Airport is de eerste onderneming die dit certificaat en dit vignet in ontvangst mag nemen. Wij rekenen erop dat vele bedrijven en instellingen dit goede voorbeeld zullen volgen. Dat is – ik benadruk dat – in wederzijds belang!”, aldus voorzitter Nardy Desloover in zijn speech bij de uitreiking van het certificaat.

Wilt u de hele speech lezen? Klik dan hier .

10 mei 2016 | Rotterdam The Hague Airport wil graag alle reizigers verwelkomen. Hierbij horen ook mensen met een beperking. Daarom heeft de Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR) begin mei een audit uitgevoerd om de toegankelijkheid van de nieuwe aankomsthal te beoordelen en tips en adviezen te geven waar nodig.

Blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden, mensen met een motorische beperking en mensen met een licht verstandelijke beperking hebben meegewerkt aan dit onderzoek.

goed licht zitelementen voldoen niet aan armleuning eis

Er is gekeken naar de fysieke toegankelijkheid (kan ik er komen, kan ik naar binnen, kan ik gebruik maken van de faciliteiten) en er is gekeken naar de sociale toegankelijkheid (waar kan ik informatie vinden, is de informatie voor iedereen toegankelijk, hoe word ik behandeld, ben ik welkom).
Ook is gelet op de veiligheid: kan ik met mijn beperking/hulpmiddel naar buiten wanneer er sprake is van een calamiteit.

DSC 0001

31 maart 2016 | Sinds enige tijd bestaat voor mensen met een beperking een speciale strandrolstoel, de zogenaamde Cadweazle. Deze is elektrisch aangedreven en heeft extra grote wielen. Hiermee kan de bestuurder helemaal zelfstandig door de duinen rijden en het strand opgaan.
In Den Haag zijn op het strand van Scheveningen deze elektrische strandrolstoelen al te huur.

DEZE SAM 0294

Graag willen wij weten of het de moeite waard is om een of meer van zulke stoelen aan te schaffen voor het strand van Hoek van Holland. Daarom nodigen wij u uit om een korte vragenlijst in te vullen.

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking!

Naar de enquête